Østlandske VVS ønsker innspill til klima- og miljøarbeidet

Østlandske VVS skal bidra til et mer bærekraftig samfunn og tar derfor ansvar for vår miljøpåvirkning. En viktig del av arbeidet er å være Miljøfyrtårn-sertifisert. Det betyr at vi har etablert et miljøledelsessystem som styrer klima- og miljøarbeidet og hjelper oss med kontinuerlig forbedring. Sertifiseringen inneholder også konkrete krav som må oppfylles innen arbeidsmiljø, avfall/ombruk, energi, innkjøp og transport. Hvert år innrapporterer vi tall for våre aktiviteter som resulterer i et klimaregnskap, samt resultater og statistikk. Denne informasjonen gir god oversikt over framgang og forbedringspotensial, og gjøres offentlig tilgjengelig.

 

En del av Miljøfyrtårn-sertifiseringen handler om samspillet mellom virksomhet og samfunnet.  Derfor inviteres kunder, samarbeidspartnere og andre interessenter til å gi innspill om hvordan klima- og miljøpåvirkningen av våre varer/tjenester kan forbedres. Innspillene gir oss nyttig innsikt i hvilke behov og forventinger dere har til Østlandske VVSi årene fremover.

Planer for klima- og miljøarbeidet

Overordnet sett er det policyer for klima, miljø og arbeidsmiljø som leder arbeidet:

• å tenke miljø som er en naturlig og integrert del av virksomheten Østlandske VVS.

• å tilfredsstille miljøkrav og reguleringer fra offentlige myndigheter.

• å identifisere og redusere mulige kilder til forurensning.

• å etterstrebe en effektiv bruk av energi og minimum bruk av forbruksmaterialer

• å ha en Miljøfyrtårnhåndbok som gir gode retningslinjer for den daglige virksomheten.

 

Mål, tiltak og resultater kan sees i rapportene nedenfor:

 

Klimarapport Østlandske VVS 2022.pdf

Klimarapport Østlandske VVS 2021.pdf

Klimarapport Østlandske VVS 2020.pdf

Klimarapport Østlandske VVS 2019.pdf

 

 

Har dere innspill til hvordan klima- og miljøpåvirkningen av varer/tjenester kan forbedres hos Østlandske VVS?

Send forslag til post@ostlandskevvs.no 

 

Vi ser fram til å jobbe sammen for å skape et mer bærekraftig samfunn!

Vennlig hilsen

Østlandske VVS

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.