Service

Vår serviceavdeling er i stadig vekst. Avdelingen ledes i dag av servicesjef, som i tett samarbeid med vår operative serviceleder koordinerer oppdrag og har den daglige kommunikasjonen ut mot våre faste kunder.

 

Vi utfører service og vedlikehold for våre kunder i bedrifts- og privatmarkedet. I tillegg drifter vi ramme- og seviceavtaler med kommuner, borettslag/sameier og større entreprenører. For flere av våre kunder har vi også flere rehabiliteringsprosjekter av leiligheter. 

Alle våre servicerørleggere drifter egne servicebiler som er utstyrt med alt som kreves for det daglige arbeidet, i tillegg til akutte situasjoner.

Vår korte responstid, og døgnkontinuerlige vaktordning hele året for kunder med rammeavtale, gir en viktig trygghet for våre kunder.

 

Småprosjekter

I tillegg til ordinære serviceoppdrag, utfører vi alt innenfor varme, kjøling, sprinkler og sanitær. Vi har bred erfaring med ulike småprosjekter som f.eks. nye barnehager, boligprosjekter, sprinkling av bygård og industribygg, EPC-prosjekter.

Vi har også opparbeidet oss kompetanse innenfor arbeid med BREEAM Very Good og plusshus.

 

Vi påtar oss også jobber innenfor:

  • Medisinske gasser
  • Kamerainspeksjon med skriftlig rapport
  • Brønnborring i samarbeid med underleverandør
  • Varmepumper
  • Sveising
  • Prosjektering
  • Vannbaserte slukkeanlegg som krever "blått kompetansebevis"
  • Spesialanlegg, som f.eks. slakteri
  • Varme- og kjøleanlegg

 

Ta kontakt med servicesjef Thomas Albech for mer informasjon.

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.