Sprinkler

 

En av de vanligste årsakene til brann er svikt i interne rutiner, feil på elektriske anlegg og utstyr. Har du noen gang tenkt på hva konsekvensen for deg er hvis du blir utsatt for en brann i ditt bygg? Hvilke verdier går tapt? Hva mister du av inntekt? Når kan du starte opp igjen? Og ikke minst - hva kunne vært gjort for å forhindret dette?

I følge OFAS (opplysningskontoret for automatiske slokkeanlegg) viser over 100 års erfaring at 97% av alle branner slokkes eller kontrolleres i bygninger hvor slokkeanlegg er installert.

Et sprinkleranlegg er et rørsystem som er koblet til en vannkilde ved hjelp av sprinklerventil, og derifra er det lagt opp rør inn i bygningen. Rørsystemet fordeler slokkevann rundt om i bygget og ved en brann vil sprinklerhodene utløse vann slik at det spres ut over et gitt areal og slokker brannen i en tidlig fase.

 

I Østlandske VVS har vi lang erfaring innenfor området og utfører arbeid innenfor:

  • Alle typer sprinkleranlegg, inkludert ESFR anlegg
  • Årlige sprinklerservice utført av servicerørleggere med "blått kompetansebevis"
  • Installere nye sprinkleranlegg
  • Kontroll av brannskap
  • Vanntåkeanlegg
  • FG-kontroll m/rapporter i samarbeid med JE Consult as
  • Prosjektering

 

Ta kontakt for mer informasjon om hva vi kan bistå med.

Vi bruker cookies. For mer informasjon trykk her.